Het doel van De Westbrabantse Molens

1 )Promotie van Westbrabantse Molens
De WBM streeft er naar om de belangstelling voor molenbe­houd in West-Brabant te vergroten bij een zo breed moge­lijk publiek. Ook is het geven van adviezen omtrent het beheer en onder­houd van molens en/of molenrestanten een belangrijke peiler. Daarnaast geeft de vereniging een eigen kwartaalblad "De Meule" uit met nieuws over de molens in West-Bra­bant

2) Behoud van molens en molenrestanten
De WBM zet zich in voor het behoud van molens en restanten van molens in West-Brabant, inclusief de funderingen en waterlopen. Ook kan de vereniging worden geraadpleegd bij het herstellen van molenrestanten in hun oor­spronkelijke staat.

3) Handhaven streekeigen kenmerken
De WBM streeft naar het handhaven of terug brengen van de streek­eigen kenmerken aan de hand van (oude) foto's, publicaties of mededelingen.

4) Draai- en maalvaardige molens
Het promoten en het handhaven van de draai- en maalvaardigheid van de molens in West-Brabant is een belangrijk doel voor de vereniging.

5) Handhaven en herstel belevingswaarde
De WBM bevorderd het behouden en/of herstellen van de landschappelijke en belevingswaarde van molens en molenrestanten. Daarnaast is van belang het plaatsen en/of handhaven van molens en/of mo­lenrestanten en aanverwanten op de lijst van bescherm­de monumenten.

6) Stimuleren molenstudies
Een voorbeeld van het stimuleren van molenstudies is de Henk van Velzen prijs die de WMB elk jaar uitreikt

 

Wat heeft "De Westbrabantse Molens" bereikt? 

 
De vereniging "De Westbrabantse Molens" heeft o.a. de volgende resultaten geboekt:
• Het op de lijst zetten voor de niet-complete molen te Oudemolen, in samenspraak met de plaatselijke stichting tot behoud van deze molen, Inmiddels is de molen gerestaureerd
• Het op de rijkslijst zetten van diverse molenrompen in Noord-Brabant
• Het behulpzaam zijn en ondersteunen van diverse eigenaren bij de aanvraag van subsidiegelden, zoals voor de molens van Waspik en Standdaarbuiten, alsmede de getijdenmolen te Bergen op Zoom
• De ondersteuning van de waardestelling van het motorgemaal te Heense Molen
• Ondersteuning bij de oprichting van diverse plaatselijke molen stichtingen en verengingen
• het behoud van de molenromp te Dongen
• het geven van advies bij restauraties, o.a. het herstel van de standerdmolen te Roosendaal in 1994
• het ondersteunen van mensen, bij hun acties in en rondom molens, door het jaarlijks verzorgen van de Henk van Velzenprijs
• het uitbrengen van een degelijke verenigingsblad met goed verzorgde documentatie omtrent molens in ons werkgebied
• het voorkomen dat een molen tot een horeca molen werd omgebouwd
• het stimuleren tot overdracht van een molen aan de gemeente, zodat deze voor herstel in aanmerking kwam
• het jaarlijks verzorgen van de Westbrabantse Molendag, waardoor duizenden de weg naar de molens weten te vinden
• het uitgeven van thema publicaties over molens in ons werkgebied
• het meewerken aan publicaties en het verschaffen van gegevens over molens in West-Brabant